1px

Dotacja na fotowoltaikę w Moim Prądzie

Dotacja na fotowoltaikę w Moim Prądzie

Do kogo skierowany jest program Mój Prąd 4.0?

Dotacje przewidziane w ramach programu Mój Prąd 4.0 przyznawane są osobom fizycznym – prosumentom posiadającym instalację PV o mocy 2 do 10 kW i rozliczającym się w systemie net-billingu. Prosumenci chcący skorzystać z dofinansowania, ale rozliczający się w systemie upustów muszą zmienić sposób rozliczeń na net-billing i mieć potwierdzenie dokonanej zmiany systemu rozliczeń od operatora energetycznego. Dotacja może pokryć koszty poniesione od 1.02.2020 roku, przy czym  nie mogą być to koszty rozbudowy istniejącej już wcześniej instalacji fotowoltaicznej.

Jaka jest łączna kwota dofinansowania przewidziana w ramach programu Mój Prąd 4.0?

Maksymalna kwota dofinansowania przyznawanego w ramach programu Mój Prąd 4.0 wynosi 20 500 zł. Dofinansowanie pokrywa koszty związane z uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej w domu, a więc:

  • koszt komponentów instalacji fotowoltaicznej
  • koszt montażu instalacji PV
  • koszt urządzeń dodatkowych (magazyny energii lub optymalizatory PV)

Instalacja wraz z wszystkimi komponentami powinna być zainstalowana i uruchomiona w momencie składania wniosku.

Uzyskałem dotację w ramach programu Czyste Powietrze – czy otrzymam dotację z programu Moj Prąd?

Niestety, dofinansowania przewidziane w ramach programu Mój Prąd 4.0 są przyznawane osobom fizycznym, które nie uzyskały dofinansowania udzielanego z innych (niż program Mój Prąd) środków publicznych. Dobra informacja jest taka, że o dofinansowanie przyznawane w ramach programu Moj Prąd 4.0 mogą się ubiegać osoby, które uzyskały już dofinansowanie w ramach poprzednich edycji tego programu.

Spełniam wszystkie warunki – gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

Wniosek o refundację przyznawaną w ramach programu Mój Prąd 4.0 można złożyć wyłącznie poprzez rządową stronę internetową www.mojprad.gov.pl. Wnioski wysyłane w formie papierowej na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będą rozpatrywane. Przewidywany czas rozpatrywania wniosku wynosi 300 dni od dnia zarejestrowania złożenia wniosku.

Czym różni się rozliczanie w ramach net-billingu od systemu upustów?

Jeszcze do niedawna system upustów był podstawową metodą rozliczania się za zużycie energii elektrycznej przez prosumentów. W skrócie polega on na „magazynowaniu” nadwyżki wygenerowanej energii przez operatora energetycznego i późniejszym zwrocie tej energii po potrąceniu opłaty za magazynowanie. W rezultacie prosument posiadający instalację PV o maksymalnej mocy 10 kW otrzymywał 0,8 kW za każdy 1kW magazynowanej energii w momencie, w którym jego zapotrzebowania energetycznego nie była w stanie pokryć instalacja PV.

System net-billingu polega na sprzedaży przez operatora energetycznego nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanych przez prosumenta. Energia sprzedawana jest po cenach rynkowych, a kwota zarobiona na jej sprzedaży zasila tak zwany depozyt konsumencki. Pieniądze odłożone na depozycie konsumenckim pokrywają koszt energii elektrycznej pobieranej przez prosumenta w sytuacji, w której zapotrzebowania energetycznego nie jest w stanie wypełnić instalacja PV.

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl